Choď na obsah Choď na menu
 

Photoshop

Adobe Photoshop

Adobe Photoshop alebo iba Photoshop je komerčný grafický program publikovaný firmou Adobe Systems . Primárne je určený na tvorbu a úpravu rastrovej (bitmapovej) grafiky. Umožňuje tiež použitie grafických efektov a to aj vo forme zásuvných modulov. Program umožňuje aj editáciu a vytváranie vektorovej grafiky a jej prevod na rastrový obrázok. Používaný je väčšinou u profesionálnych grafikov a grafických spoločností. Dodávaný je v 27 svetových jazykoch (najbližšie po česky ). Naprogramovaný je v programovacom jazyku C++.

Obsah

História

V roku 1987 vytvoril Thomas Knoll program zobrazujúci obrazové body, ktorý nazval Display. Bol to program na prezentovanie obrazov v šedej stupnici na čiernobielej obrazovke. V spolupráci s bratom Johnom Knollom začali pridávať do programu ďalšie funkcie, ktoré umožnili spracovávať súbory digitálnych obrazov. Program nakoniec upútal pozornosť vplyvných ľudí oboru a v roku 1988 sa spoločnosť Adobe rozhodla licencovať tento softvér, pomenovala ho Photoshop a v roku 1990 vydala jej prvú verziu. V priebehu svojej histórie sa Photoshop podstatne rozvinul. Z pôvodného jednoduchého zobrazovacieho programu na celosvetovo populárnu aplikáciu, ktorá má na svete viac ako 10 milión užívateľov. S každou ďalšou verziou priniesla spoločnosť Adobe ďalšie technologické inovácie, ktoré popierajú pojem „nemožné".

Adobe Photoshop
Adobe Photoshop CS5 Screenshot.png
Screenshot prostredia v Adobe Photoshop CS5 bežiacom na Windows 7
Základné informácie
Vývojár Adobe Systems
Operačný systém Linux (operačný systém), Mac OS, Windows
Dostupné jazyky 27 jazykov
Typ softvéru Rastrový grafický editor
Licencia Proprietárny softvér
Ďalšie odkazy
Webová stránka www.adobe.com/products/photoshop

Computer n screen.svg Pozri aj Informačný portál

Vydané verzie

Verzia Dátum vydania Kódový názov
1.0 Február 1990  
2.0 Jún 1991 Fast Eddy
3.0 November 1992 Tiger Mountain
4.0 September 1994 Big Electric Cat
5.0 November 1996 Strange Cargo
5.5 Máj 1998  
6.0 Február 1999 Venus in Furs
7.0 September 2000 Liquid Sky
8.0 (CS) Marec 2002 Dark Matter
9.0 (CS2) Október 2003 Space Monkey
10.0 (CS3) Apríl 2007 Red Pill
11.0 (CS4) September 2008 Stonehenge
12.0 (CS5) Apríl 2010 White Rabbit
12.5 (CS5.5) Máj 2011  
13.0 (CS6) April 2012  

Typy súborov

 • PSD, PSB - Photoshop Document, Large Document Format – jediné dva formáty, ktoré dokážu uložiť grafický súbor so všetkými funkciami Photoshopu.
 • BMP, RLE, DIB - Bitmap, Run-Length Encoding, Device Independent Bitmap – jeden z najstarších, ak nie priamo najstarší dátový formát na uloženie rastrových obrázkov
 • GIF - Graphics Interchange Format – veľkosťou príjemne malý, bezstratový dátový formát, ideálny na text, kresby, či animácie.
 • EPS - Encapsulated PostScript – tento dátový typ môže obsahovať ako vektorovú, tak aj bitmapovú grafiku a slúži predovšetkým na prenášanie PostScriptových dokumentov medzi aplikáciami.
 • IFF - Interchange File Format – veľmi špecifický typ súboru, vytvorený v roku 1985 firmou Electronic Arts ako spôsob na prenos dát medzi rôznymi programami rôznych spoločností.
 • JPEG, JPG, JPE - Joint Photographic Experts Group - najpoužívanejší formát obrázkov, používaný pri ukladaní pri digitálných fotoaparátoch
 • PCX - Personal Computer eXchange - formát používaný pre PC Paintbrush, jeden z prvých zobrazovacích štandardov pre DOS.
 • Photoshop PDF - Portable Document Format - formát používaný na otváranie v programe Adobe Acrobat Reader.
 • Photoshop RAW - nekomprimovaný formát značnej veľkosti
 • PXR - Pixar - formát vytvorený firmou Pixar a používaný pre tvorbu trojdimenzionálnych objektov, či počítačovú animáciu.
 • PNG - Portable Network Graphics – Bezstratový formát PNG je alternatíva, alebo vylepšenie formátu GIF. Podporuje väčšiu farebnú hĺbku obrázkov, ale zároveň vie pracovať aj s transparentnosťou.
 • PBM, PGM, PPM, PNM, PFM, PAM - Portable Bit Map – formát používaný na bezstratový prenos dát medzi širokým spektrom aplikácií.
 • SCT - Scitex Continuous Tone – používa sa pri zložitom spracovaní obrazového materiálu na pracovných staniciach Scitex
 • TGA - Targa – formát používaný na ukladanie textúr v 3D hrách.
 • TIFF - Tagged Image File-Format – najviac podporovaný obrazový formát vôbec a otvoríte ho takmer v každom programe na editáciu, či prehliadanie obrázkov

Nástroje
Selektovacie nástroje

Rectangular Marquee – obdĺžniková selekcia 

Elliptical Marquee – eliptická selekcia 

Single Row Marquee – selekcia vysoká 1 px a široká ako plátno  

Single Column Marquee – selekcia so šírkou 1 px a výškou ako plátno 

Move – presúvanie obsahu selekcií, alebo celých vrstiev 

Magic Wand – selekcia podľa farebnej oblasti 

Lasso – selekcia s tvarom, určená potiahnutím myšou  

Polygonal Lasso – mnohouholníková selekcia  

Magnetic Lasso – pri ťahaní myšou prispôsobuje svoj tvar obrysom objektu v danej vrstve

Orezávacie nástroje


Crop Tool – orezanie obrázku  

Silice – obrázok rozdelený do rezov sa pri ukladaní môže rozdeliť na samostatné obrázky podľa rezov  

Silice Select – výber aktuálneho rezu

Retušovacie nástroje

Healing Brush –  odstraňovanie nežiadúcich elementov pomocou nanášania farby z iného miesta  

Spot Healing Brush – automatické odstraňovanie drobných nedostatkov na základe okolitých farieb  

Patch – vyber oblasti a premiestnenie na zdrojovú oblasť  

Red Eye – odstranenie červených oči z fotky  

Cloone Stamp – podobný nástroj ako Healing Brush  

Pattern Stamp – nanáša na podklad vybranú textúru  

Eraser – guma  

Backgrond Eraser –  

Magic Eraser – gumovanie farebne podobných oblastí  

Blur – rozostrenie, resp. rozmazanie  

Sharpen – zaostrenie podkladu  

Smudge – razmazanie podkladu v smere stopy štetca  

Dodge – zosvetlenie podkladu  

Burn – stvamenie podkladu  

Sponge – pridanie alebo ubratie sýtosti

Maľovacie nástroje


Brush – štetec  

Pencil – ceruzka  

Color Replacement – nahradenie farby 

History Brush –  vrátenie sa na daný krok v histórii  

Art History Brush – odobné ako štetec histórie, ale s umeleckými prvkami  

Gradient – vytvorenie farebného prechodu, určenie farby, druh, smer a dĺžku  

Paint Bucket – vyfarbenie oblasti danou farbou

Kresliace a textové nástroje

Path Selection – výber cesty  

Direct Selection – priamy výber  

Horizontal Type – písanie vodorovného textu  

Vertical Type – písanie zvislého textu  

Horizontal Type Mask – selekcia v tvare vodorovného textu 

Vertical Type Mask – selekcia v tvare zvislého textu 

Pen – vytváranie ciest (vektorových kriviek) 

Freeform Pen – vytváranie ciest voľnou rukou  

Add Anchor Point – pridanie kotviaceho bodu do cesty  

Delete Anchor Point – odstránenie kotviaceho bodu z cesty 

Convert Point – zmena orientácie cesty vo vzťahu s kotviacim bodom  

Rectangle – obdĺžnik  

Roundet Rectangle – zaoblený obdĺžnik  

Ellipse – elipsa  

Polygon – mnohouholník 

Line – čiara  

Custom Shape – použitie iného tvaru vabraného z ponuky

Meracie a navigačné nástroje


Notes – poznámky  

Audio Annotation – zvuková poznámka  

Eyedropper – kvapkátko, výber farby z označenej oblasti  

Color Sampler – vytvorenie vzorku farby  

Measure – merianie dĺžky a uhlu úsečky  

Hand – pohyb po pracovnej ploche  

Zoom – lupa
 

Zdrojee

Externé odkazy