Choď na obsah Choď na menu
 

TIFF

Tagged Image File Format

Tagged Image File Format (skrátene TIFF) patrí k najuniverzálnejším grafickým formátom a nepísaným štandardom pri práci s grafikou pre kódovanie statických obrázkov.

Pôvodne bol vytvorený v roku 1986 firmou Aldus Corporation (ktorú neskôr pohltila firma Adobe Systems). Jeho základné vlastnosti podporuje väčšina grafických aplikácií. Umožňuje používať 32 bitovú hĺbku, podporu celého farebného priestoru, akékoľvek rozlíšenie a podporu rôznych ďalších polí. Oblasť jeho hlavného použitia je typografia - DTP. Bežne sa používa v aplikáciách na spracovanie obrázkov, vrátane skenovacích a faxových aplikácií.

Formát umožňuje uložiť aj viac obrázkov alebo vrstiev v jednom súbore, aj keď táto funkčnosť nie je vždy v aplikáciách podporovaná, nakoľko jej podpora nie je TIFF špecifikáciou vyžadovaná. Je rozšíriteľný – aplikácie môžu doňho vkladať svoje vlastné dáta (často sú to napríklad rôzne dodatočné popisné informácie) bez narušenia čitateľnosti súboru v inej aplikácii, avšak niektoré rozšírenia (ako napríklad špecifická kompresia obrázkov) môžu znemožniť zobraziteľnosť súboru v niektorých aplikáciách. Pre grafický formát TIFF je charakteristická veľká pružnosť reprezentácie údajov, čo má v niektorých prípadoch nežiaduce dôsledky. Môžu vznikať problémy pri spracovaní súboru na inom počítači, napr. "Neznámy formát údajov" a pod.

Obsah

Baseline TIFF

Oficiálna špecifikácia TIFF 6.0 definuje takzvaný Baseline TIFF (základný TIFF), ktorý zaručuje základnú kompatibilitu medzi rôznymi typmi aplikácií a mali by ho podporovať všetky aplikácie pracujúce s TIFF. Baseline TIFF okrem iných vlastností predpisuje tri povinné kompresné schémy: nekomprimované obrázky, kompresiu Packbits a kompresiu CCITT Huffman RLE. Programy podporujúce iba "Baseline TIFF" nemusia vo viac-stránkovom TIFF súbore (ktorý obsahuje niekoľko obrázkov) zobraziť alebo umožniť upravovať žiadny obrázok okrem prvého.

Rozšírenia

Špecifikácia však okrem "základného TIFF" definuje vlastnosti nad rámec "základného TIFF" formátu, ďalej rozšírenia špecifikácie (TIFF extensions) a tiež možnosti dopĺňania ľubovolných "súkromných" vlastnostní formátu (Private tags). Podpora rozšírených vlastností TIFF sa môže medzi rôznymi aplikáciami veľmi líšiť. Keďže aplikácie podporujúce TIFF často umožnujú používať rôzne komprimačné algoritmy nad rámec "základného TIFF", môže sa stať, že takýto obrázok nebude možné v niektorých programoch zobraziť. Väčšina aplikácii zvláda kompresie Packbits, CCITT Huffman RLE, čiernobiele kompresie CCITT T.4 (známe ako fax group 3) a kompresiu CCITT T.6 (fax group 4) a LZW. So základnými vlastnosťami tohto formátu dokáže pracovať aj mnoho bezplatných, voľne šíriteľných a sharewarových aplikácií, avšak nie vždy podporujú rôzne rozšírené vlastnosti TIFF (ako je napríklad kompresia Deflate, kompresia JPEG, JBIG a podobne). Štandardnou príponou súboru je *.TIF

Formáty, ktoré využívajú rozšírenia TIFF, ktoré ešte neboli schválené ako súčasť Baseline TIFF, by podľa špecifikácie nemali používať označenie TIFF a mali by byť nejakým spôsobom označené, aby sa dali odlíšiť od základných TIFF súborov.

Odvodené formáty

Vďaka veľkým možnostiam rozšíriteľnosti vlastností formátu TIFF vzniklo viacero nových špecifických formátov, napríklad: TIFF/EP (norma ISO 12234-2 od roku 2001), TIFF/IT (norma ISO 12639 od roku 1998), TIFF-F (RFC 2306), TIFF-FX (RFC 3949) alebo Exif. Niektoré z týchto nových formátov nezaručujú plnú spätnú kompatibilitu a nemusí ich byť preto možné prezerať alebo vytvárať v bežných aplikáciách na prácu s TIFF súbormi.